Udlængsel

Udlængsel

En serie billeder fra de varme lande. En række skildringer af ukonkrete flashback af nogle af mine rejser enten i reallife
eller mine surfingture på nettet til verden afkroge.